Privacyverklaring

Wij, Jeanne Verhulst en Bernard Vermeer (administratie), respecteren jouw privacy, alsof het om onze privacy gaat. We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. Je hoeft nooit meer informatie te verstrekken dan noodzakelijk voor het doel, bijvoorbeeld een inschrijving voor een les, workshop of retraite. We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en geven deze nooit zonder jouw toestemming door aan derden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet. We volgen de richtlijnen.

Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd op te vragen. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je ons verzoeken deze te wijzigen.

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken wij van jou:

 • Naam- en adresgegevens
  Je naam en adresgegevens worden opgeslagen en hebben we o.a. nodig voor het opstellen van facturen.
 • E-mailadres
  Je E-mailadres gebruiken we om je op de hoogte te houden van praktische zaken. Ontvang je de nieuwsbrief? Je kunt je op ieder moment uitschrijven.
 • Telefoonnummer
  Je telefoonnummer gebruiken we om contact op te nemen indien noodzakelijk.
 • Betaalgegevens
  We slaan betaalgegevens, zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder, op in onze administratie in verband met de boekhouding.

Je persoonsgegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven. Uitgezonderd situaties waarin je zelf toestemming hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Vragen?

Indien je vragen of suggesties hebt, schroom niet contact op te nemen. Jeanne Verhulst: 06 486 881 38 of stuur mij een E-mail: info@jeanneverhulst.nl.

Voor lichaam en geest

 • Chi Neng Qigong
 • Nature Tai Chi
 • Retraite
 • Workshops
 • Personal training

Contact

Jeanne Verhulst
06 486 881 38

Volg mij

Stel hier je vraag